Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop
Kruisweg in Cruquius 2142 LB

Kruisweg

2142 LB Cruquius
Vraagprijs € 1.795.000,- k.k. Beschikbaar

Omschrijving

Dit zeer goed onderhouden en moderne multifunctioneel bedrijfspand is voor meerdere doeleinden geschikt!
Momenteel is de ruimte in gebruik als autoshowroom met naastgelegen werkplaats en woonappartementen.
Dit object is gelegen op een perceel van totaal ca. 2.185 m2 eigen grond. Het totale
...
Lees meer

Kenmerken

Soort Object Bedrijfsruimte Totale vloeroppervlakte 1252 m² In units vanaf 405 m² Aantal lagen 2
Lees meer

Omschrijving

English translation below
Dit zeer goed onderhouden en moderne multifunctioneel bedrijfspand is voor meerdere doeleinden geschikt!
Momenteel is de ruimte in gebruik als autoshowroom met naastgelegen werkplaats en woonappartementen.
Dit object is gelegen op een perceel van totaal ca. 2.185 m2 eigen grond. Het totale object is van hoogstaande kwaliteit en gerealiseerd en gemoderniseerd in 2010 .

Het object is samengesteld uit 2 aan elkaar geschakelde panden en bestaat uit een showroom met kantoorruimte en ondergelegen kelderruimte, een werkplaats met overheaddeuren en ondergelegen kelderruimte, 2 royale woonappartementen, achtergelegen berging, omliggend terrein en achtergelegen paardenverblijf met stalruimte.

Ligging/bereikbaarheid en omgeving
Het object is gelegen op het A1 zichtlocatie tegenover het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp aan de N201, de doorgaande weg tussen Heemstede en Hoofddorp.
Op 500 meter van de aansluiting met de N205, de verbindingsweg naar A9 (Haarlem, Alkmaar en Amsterdam) en A4 en A5 (Den Haag – Rotterdam) en de Bollenstreek

Het tegenover gelegen busstation bij het Spaarne Gasthuis garandeert een uitstekende bereikbaarheid met het openbaar vervoer, mede door de halte van de supersnelle verbinding van buslijn R-net, Zuidtangent, verbinding tussen Haarlem, via NS station Hoofdorp en Schiphol naar Amsterdam-ZuidOost (lijn300).

De vertrekhal van Schiphol ligt op 12 autominuten afstand.

Tevens is er volop en onbetaald parkeergelegenheid.

Ook op slechts 500 meter bevindt zich aan de ene kant recreatiegebied De Groene Weelde en aan de andere kant op 400 meter het Haarlemmermeerse Bos.
Prachtige groenvoozieningen die met elkaar verbonden zijn, samen 275 hectare, met grote waterpartijen, gecontroleerd zwemwater met heerlijke strandjes en meerdere restaurants.
Er zijn volop sportmogelijkheden, ruiterpaden, twee openbare rijbanen en de Bosmanege, een dagcamping en veel ruimte en rust voor ontspanning.

Binnenkort wordt gestart met de bouw van nieuwbouw woonwijk Wickevoort in Cruquius op slechts 600 meter, totaal ca. 1.100 woningen.

Vloeroppervlakte:
Totaal ca. 1.200 m² bestaande uit:
Showroom van ca. 336 m²
Ondergelegen kelderruimte van ca. 336 m² bereikbaar met trap en bruglift
Kantoor in de entresol van ca. 35 m²
Werkplaats van ca. 204 m² in 2 units van ca. 102 m²
Ondergelegen kelderruimte van ca. 203 m² bereikbaar met bruglift

Opleveringsniveau:
De opstallen en voorzieningen zijn vervaardigd en afgewerkt met hoogwaardig materiaal.

Showroom:
- Betonvloer met vloerverwarming
- Keukenblok met warm- en koudwater
- Toilet met hangend closet, urinoir en fonteintje
- HR++ dubbele beglazing met schuifdeuren en loopdeur
- elektra, waaronder krachtstroom;
- Verlichtingsarmaturen
- Ontvangst balie
- Kantoor met met benodigde elektra en verbindingsvoorzieningen
- Entresol: kantoor met benodigde elektra en verbindingsvoorzieningen

Kelderruimte:
- Schaarlift
- Elektra, waaronder krachtstroom
- mechanische ventilatie
- verlichtingsarmaturen

Werkplaats:
- Overheaddeuren,
- Betonvloer met vloerverwarming
- mechanische ventilatie
- berging en c.v.ruimte,
- toilet met hangend closet, urinoir en fonteintje
- verlichtingsarmaturen
- elektra, waaronder krachtstroom;


Kelderruimte:
- Schaarlift
- Betonvloer met vloerverwarming
- elektra, waaronder krachtstroom
- verlichtingsarmaturen
- mechanische ventilatie

Appartementen:
De luxe en fraai afgewerkte 3 kamerappartementen ( 91 en 110 m²) zijn vervaardigd en afgewerkt met hoogwaardig materiaal zoals hardhouten kozijnen en natuurstenen vloeren en tegelwerk. Beide appartementen zijn voorzien van 2 slaapkamers, een badkamer met douche, (1 met ligbad), wastafel, toilet, een uitgebreide open keuken met inbouwapparatuur en een balkon (ca. 14 m²) met vrij-uitzicht aan de achterzijde.

Parkeren:
Bij het object is het onbetaald vrij parkeren in de parkeervakken langs de weg.
Om eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Koopprijs:
De koopprijs bedraagt € 1.795.000,-- kosten koper
Er is 6% overdrachtsbelasting van toepassing te betalen door de koper vermeerderd met notariskosten.


Huurprijs:
Het object is eventueel in delen te huur:
De huurprijs is op aanvraag
Appartementen in overleg, op aanvraag.

Bij het vaststellen van de huurprijs is uitgangspunt dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW, zodanig dat kan worden geopteerd voor een belaste verhuur.

Huurder heeft rechtstreekse aansluitingen voor de levering van water, gas en elektriciteit

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst na het eerste huurjaar, conform de consumentenprijsindexcijfers, reeks CPI alle huishoudens, totaal (2006=100).

Huurtermijn
In overleg.

Huurbetaling
Per kwartaal vooruit.

Bankgarantie bij verhuur
Bij verhuur is een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur vermeerderd met servicekosten en BTW dient gesteld en afgegeven te worden door een erkende Nederlandse bankinstelling.

Aanvaarding: In overleg.

Bankgarantie bij verkoop
Bij verkoop is een bankgarantie van de koper vereist van 10% van de overeengekomen koopsom in de vorm van een onherroepelijke waarborgsom of bankgarantie.

Deze door Makelaarshuijs Eikelenboom verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Aan de juistheid van de vrijblijvend verstrekte informatie kunnen geen enkele rechten worden ontleend.
This very well maintained and modern multifunctional business building is suitable for multiple purposes!
Currently the space is used as a car showroom with an adjacent workshop and residential apartments.
This property is located on a plot of approximately 2.185 m2 of private land. The total object is of high quality and realized and modernized in 2010.

The property is composed of two connected buildings and consists of a showroom with office space and underneath basement, a workshop with overhead doors and cellar underneath, 2 spacious living apartments, rear storage room, surrounding area and horse accommodation with stable space.

Location / accessibility and environment
The object is located at the A1 view location opposite the Hospital Spaarne Gasthuis in Hoofddorp on the N201, the main road between Heemstede and Hoofddorp.
500 meters from the connection with the N205, the connecting road to A9 (Haarlem, Alkmaar and Amsterdam) and A4 and A5 (Den Haag - Rotterdam) and the Bollenstreek

The bus station at the Spaarne Gasthuis guarantees excellent accessibility by public transport, partly due to the stop of the superfast connection of bus line R-net, Zuidtangent, connection between Haarlem, via NS station Hoofddorp and Schiphol to Amsterdam-ZuidOost (line 300).

The departure hall of Schiphol is 12 minutes away by car.

There is also plenty unpaid parking.

Also at only 500 meters you will find De Groene Weelde recreation area on the one side and the Haarlemmermeerse Bos on the other side at 400 meters.
Beautiful green spaces that are connected to each other, 275 hectares, with large water features, bathing water with lovely beaches and several restaurants.
There are plenty of sports facilities, bridle paths, two public lanes, the Bosmanege, a day camping and plenty of space for relaxation.

The construction of a new residential area in Wickevoort in Cruquius will start shortly on just 600 meters from the property. They are building a total of approximately 1.100 houses.

Floor area:
Total approximately 1.200 m² consisting of:
Showroom of approximately 336 m²
Underground basement of approximately 336 m² accessible by stairs and bridge lift
Office in the mezzanine of approximately. 35 m²
Workshop of approximately 204 m² in 2 units of approx. 102 m²
Underground basement of approximately 203 m² accessible by bridge lift

State of delivery:
The buildings and facilities are manufactured and finished with high-quality material.

Showroom:
- Concrete floor with underfloor heating
- Kitchen block with hot and cold water
- Toilet with hanging closet, urinal and fountain
- HR ++ double glazing with sliding doors and wicket door
- electricity, including power flow;
- Lighting fixtures
- Reception desk
- Office with necessary electricity and connection facilities
- Entresol: office with required electricity and connection facilities

Cellar room:
- Scissor lift
- Electricity, including power flow
- mechanical ventilation
- lighting fixtures

Workplace:
- Overhead doors,
- Concrete floor with underfloor heating
- mechanical ventilation
- storage room and room for circulation,
- toilet with hanging closet, urinal and fountain
- lighting fixtures
- electricity, including power flow;

Cellar room:
- Scissor lift
- Concrete floor with underfloor heating
- electricity, including power current
- lighting fixtures
- mechanical ventilation

Apartments:
The luxurious and beautifully finished 3 room apartments (91 and 110 m²) are manufactured and finished with high quality materials such as hardwood frames and stone floors and tiling. Both apartments are equipped with 2 bedrooms, a bathroom with shower, (1 with bath), washbasin, toilet, an open kitchen with appliances and a balcony (approx. 14 m²) with open views at the rear.

Parking:
The object is unpaid free parking in the parking spaces along the road.
There is ample parking available on site.

Purchase price:
The purchase price is € 1.795.000, - costs buyer
There is a 6% transfer tax applicable by the buyer plus notary fees.

Rental price:
The object can be rented in parts:
The rental price is on request.

Apartments in consultation, on request.

When determining the rent, the basic principle is that the tenant will continue to use the rented property for at least the minimum percentage determined or to be determined by law for services that give entitlement to the deduction of VAT, such that a choice can be made for taxed letting.

The tenant has direct connections for the supply of water, gas and electricity

Rental price adjustment
Annually, for the first time after the first rental year, according to consumer price index figures, CPI series all households, total (2006 = 100).

Lease term
In consultation.

Rental payment
Quarterly ahead.

Bank guarantee on rental
When renting a bank guarantee amounting to three months rent plus service costs and VAT must be set and issued by a recognized Dutch banking institution.

Acceptance in consultation.

Bank guarantee on sale
On sale a bank guarantee of the buyer is required of 10% of the agreed purchase price in the form of an irrevocable deposit or bank guarantee.

This information provided by Makelaarshuijs Eikelenboom has been compiled with care. No rights can be derived from the correctness of the information provided.
Overdracht Status Beschikbaar Vraagprijs € 1.795.000,- kosten koper Aanvaarding in overleg BTW van toepassing Nee Bouwvorm Bouwvorm Bestaande bouw Bouwjaar 2010 Indeling Soort Object Bedrijfsruimte Totale vloeroppervlakte 1252 m² Woonoppervlakte 201 m² Perceeloppervlakte 2185 m² Oppervlakte bedrijfsruimte 1200 m² Oppervlakte kantoorruimte 52 m² Diversen In units vanaf 405 m² Locatie toelichting Het object is gelegen op het A1 zichtlocatie tegenover het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp aan de N201, de doorgaande weg tussen Heemstede en Hoofddorp.
Op 500 meter van de aansluiting met de N205, de verbindingsweg naar A9 (Haarlem, Alkmaar en Amsterdam) en A4 en A5 (Den Haag – Rotterdam) en de Bollenstreek
Aantal lagen 2 Woonruimte Woonruimte aanwezig Nevenbestemming Verhard buitenterrein
Hoofdfunctie
Bedrijfsruimte
Voorzieningen
Overheaddeuren, krachtstroom, betonvloer, heater, toilet, pantry
Luchtbehandeling
Mechanische ventilatie
Oppervlakte
1200 m²
In units vanaf
405 m²
Kantoorruimte aanwezig
Ja
Oppervlakte
52 m²
Aantal verdiepingen
2
Terrein aanwezig
Ja
Oppervlakte
975 m²
Functie
Verhard buitenterrein
Verhardingstype
Klinkers
Percentage verhard
37%
Omheind
Ja
Route van naar Kruisweg, 2142 LB Cruquius

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van dit object te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.