Mijn favorieten

Missie, visie en strategie


Missie, visie en strategie
 
Missie
Makelaarshuijs Eikelenboom is een kleinschalig makelaarskantoor opgericht in 2006 in het hart van Hoofddorp. Het werkgebied is de gemeente Haarlemmermeer alsmede de aangrenzende gemeentes.
Makelaarshuijs Eikelenboom richt zich grotendeels op de woningmarkt in de Haarlemmermeer en directe omgeving. 

Voor onze klanten willen wij maatwerkoplossingen bieden voor alle diverse soorten huisvestingsvraagstukken bij verkoop, aankoop, taxaties en verhuur van onroerend goed in het werkgebied.
 
Missionstatement
Voor onze klanten, stakeholders en andere belanghebbenden willen wij een rustpunt en baken zijn in de hectische en steeds veranderende markt van onroerend goed. 

Visie 
Makelaarshuijs Eikelenboom is gespecialiseerd in het verkoopproces en het aankoopproces van woningen, appartementen en kleinschalig bedrijfs-onroerend goed en verder voor wat betreft het uitbrengen van gevalideerde taxatierapporten, advies en verhuur binnen het werkgebied. 
Wij begeleiden en adviseren hierbij de klant, voeren de gesprekken namens de klant en vertegenwoordigen hen naar derden en potentie?le transactiepartners. 
Hierbij staat het belang van de klant c.q. opdrachtgever altijd voorop en waken wij ervoor dat er geen belangenverstrengeling ontstaat waarbij de belangen van de opdrachtgever op enige wijze geschaad kan worden. 
Makelaarshuijs Eikelenboom wil dit bereiken door gebruik te maken van de modernste middelen met betrekking tot communicatie en presentatie, maar ook door voldoende de tijd te nemen en te luisteren naar de wensen van de klant. 

Kernwaarden
Makelaarshuijs Eikelenboom streeft naar openheid en laagdrempeligheid.
Hiervoor willen we onze kernwaarden als belofte naar de klant hoog in het vaandel houden. Onze kernwaarden zijn: betrouwbaar, betrokken, deskundig en onafhankelijk.


Betrouwbaar
Wij hebben betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan, zeker in deze branche is vertrouwen misschien wel het belangrijkste goed. Door middel van discretie en nakomen 
van afspraken willen wij de klant vanaf het begin bewijzen dat onze kernwaarden nageleefd 
wordt

Betrokken
Wij willen heel betrokken optreden en de klant voor op zetten. De mening, wensen en verwachtingen van de klant zijn veruit de belangrijkste aspecten. Dit streven wij onder andere na door middel van ruime openingsuren en altijd ruimte en mogelijkheid voor een gesprek en luisterend oor. 

Deskundig 
Alle medewerkers hebben een gedegen opleiding en hebben jarenlang ervaring en zijn gekwalificeerd via bee?diging en/ of certificering,
Makelaarshuijs Eikelenboom is lid van de NVM en VastgoedCert van de vakgroepen Wonen en Bedrijfs Onroerend Goed, 

Alsmede gecertificeert NRVT-taxateur, ingeschreven bij NWWI, iValidatie en TMI. Middels permanente educatie wordt de kennis op peil gehouden. 

Onafhankelijk 
In deze aansluitingen en lidmaatschappen zijn gedragscodes, ethiek en wetgeving verankerd. Hierdoor willen wij de zekerheid bieden aan de klant dat de kernwaarden zo volledig en goed mogelijk worden nagestreefd en gehanteerd. 

 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring