Mijn favorieten

Coronavirus en ons beleid

                                   

(for English below)
In verband met de uitbraak van het Coronavirus (Covid-19) en de verregaande maatregelen die geadviseerd worden door onze overheid willen wij u het volgende onder de aandacht brengen:


Ons kantoor is tijdens kantooruren gewoon geopend en bereikbaar.
Wij volgen de adviezen van de RIVM en verwachten van onze bezoekers, opdrachtgevers en kijkers/kopers dat zij dit ook doen.
Wij schudden geen handen, maar verwelkomen al geruime tijd onze cliënten met een glimlach.


Bij ziekte, symptomen of vermoeden, vragen we u contact met ons op te nemen en niet te verschijnen. Wij zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken.
Iedereen met neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en/of koorts MOET thuis blijven.

Bezichtigingen zullen als volgt worden afgehandeld:
 • Wij schudden geen handen, maar verwelkomen al geruime tijd onze cliënten met een glimlach. Wij zullen op gepaste afstand blijven (minimaal ca. 1,5 meter)
 • Indien u een afspraak heeft voor een bezichtiging dan kan deze in overleg gewoon doorgaan. Wij verzoeken u dan om bij u zelf na te gaan hoe serieus uw interesse is. Als uw belangstelling oriënterend is verzoeken wij u de bezichtigingsafspraak niet te maken of af te zeggen.
 • Een bezichtiging vindt alleen plaats met maximaal 2 personen tegelijk en de makelaar. Wij verzoeken u geen kinderen, ouders of vrienden mee te nemen, deze zullen wij niet toelaten
 • Wij verzoeken bezoekers nergens aan te willen komen (kranen, lichtschakelaars, keukenkasten  e.d.). Wij maken deurklinken en leuningen vooraf schoon.  
 • Opvolgende kijkers komen alleen binnen als de voorgaande kijker naar buiten is vertrokken.
 • Woningen en ander objecten worden niet op afstand digitaal bezichtigd.
 • Woningen en ander objecten worden niet ongezien verkocht of verhuurd.
Afspraken op kantoor:
 • Indien u een afspraak heeft op kantoor kan deze in overleg gewoon doorgaan.
 • Wij schudden geen handen, maar verwelkomen al geruime tijd onze cliënten met een glimlach. Wij zullen op gepaste afstand blijven (minimaal ca. 1,5 meter)
 • Een afspraak vindt alleen plaats met maximaal 2 personen tegelijk en de makelaar. Wij verzoeken u geen kinderen, ouders of vrienden mee te nemen, deze zullen wij niet toelaten
 • Opvolgende afspraken komen alleen binnen op kantoor als de voorgaande afspraken reeds zijn vertrokken.
 • Het tekenen van een overeenkomsten kan eventueel op afstand c.q. digitaal plaatsvinden.
Zodra er wijzigingen in de maatregelen zijn, wordt deze informatiepagina geüpdatet. Hier vindt u dus de meest actuele informatie.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen.
Houd rekening met elkaar en zorg voor elkaar.


--------------------------

Regarding the outbreak of the Coronavirus (Covid-19) and the far-reaching measures advised by our government, we would like to bring the following to your attention:

Our office is open and accessible during office hours.
We follow the advice of RIVM and expect our clients and viewers / buyers to do the same.
We do not shake hands, but have been welcoming our clients with a smile longtime.

In case of illness, symptoms or suspicion, we kindly ask you to contact us and to not turn up. We will then look for a solution together with you.

Current appointments will be handled as follows:


- If you have a cold and / or cough and / or sore throat and / or fever, we highly urge you to stay at home.
- We do not shake hands, but have been welcoming our clients with a smile longtime. We will remain at an appropriate distance (at least 1.5 meters). 
- If you have an appointment for a viewing, it can continue in consultation. We ask you to check with yourself how serious your interest is. If you only wish to orientate, we request not to make an appointmenthat you cancel the viewing appointment.
- A viewing takes place only with a maximum of 2 people at the same time and the real estate agent. We request that you do not bring children, parents or friends.
- Successive viewer(s) may only enter if the previous viewer(s) has/have left.
- Viewing real estate and other objects digitally from a remote distance is not possible.
- Real estate and other objects are not sold without having been viewed.
- If you have an appointment at the office, it can continue in consultation.
- Successive clients with an appointment, may only arrive at the office when the previous clients have already left.
- Signing an agreement can, if necessary, be done remotely or digitally.


This information page will be updated as soon as there are changes in the measures. Here you will find the most up-to-date information.

Thank you very much for your confidence.
Take care of eachother
and look out for eachother


 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring